HZZ Prusiewo Prusiewo Farma PRP Wiosna Septyma Beaupre Cars Engineering Jagiellon Investments Neo Services

Strategia

Głównym celem funduszu jest długoterminowe zarządzanie areałami powyżej 500ha poprzez:
Podejście inwestycyjne:
Źródła zakupu gospodarstw: