HZZ Prusiewo Prusiewo Farma PRP Wiosna Septyma Beaupre Cars Engineering Jagiellon Investments Neo Services

PRP Wiosna

GALERIA
 

Przedsiębiorstwo Rolno-Produkcyjne WIOSNA Sp. z o.o.


ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
tel./faks: 586737201
NIP: 5871619248
REGON: 220279138
KRS: 0000256355

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KONTO: 49109011020000000106212087

Zakupiona w maju 2008 roku.
Łączna powierzchnia gruntów wynosi 400 ha.
Produkcja: uprawa zbóż, produkcja mleka.
Obecnie gospodarstwo prowadzi budowę
nowoczesnej obory w konstrukcji stalowej na 440
sztuk dojonych krów wraz z nowoczesną halą udojową
wyposażoną w urządzenia do udoju WESTFALIA typ
szybkie wyjście na 32 sztuki dojone.