HZZ Prusiewo Prusiewo Farma PRP Wiosna Septyma Beaupre Cars Engineering Jagiellon Investments Neo Services

Prusiewo Farma Sp. z o.o.

GALERIA
 

Prusiewo Farma Sp. z o.o.


DANE FIRMY:
ul. Marynarska 11,
02-674 Warszawa

tel. 22 2927664
NIP: 5871653469
REGON: 220617457
KRS: 0000302308
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Poniżej publikujemy plan połączenia spółek HZZ Prusiewo Sp. z o.o. i Prusiewo Farma Sp. z o.o. z dnia 31 października 2014 r.