HZZ Prusiewo Prusiewo Farma PRP Wiosna Septyma Beaupre Cars Engineering Jagiellon Investments Neo Services

Historia

PRP Wiosna
HZZ Prusiewo


 
Spółka założona w 2005 r. zajmuje się zakupem gospodarstw rolnych na obszarze Polski i ich zarządzaniem.
Polska grupa kapitałowa, część Neo Investments.
Obecnie spółka zarządza 2 gospodarstwami obejmującymi łącznie 1500 ha położonych na obszarach Polski północnej.